Zamanı lehinize yönlendirin

contact-mail

Çevre Politikamız

Aykartek olarak, sürdürülebilir ve çevre dostu iş uygulamalarının benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını taahhüt ederiz. Çevre politikamız, işletmemizin faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik sürekli çabalarımızı yansıtmaktadır.

Yasal Uyumluluk: Tüm iş süreçlerimizde, yerel ve ulusal çevre düzenlemelerine ve mevzuatlarına tam uyum sağlarız. Çevre mevzuatı ve standartlarına uyum için sürekli izleme ve değerlendirme yaparız.

Atık Azaltma: Atık üretimini azaltmak ve geri dönüşümü teşvik etmek için işletme içinde sürdürülebilir uygulamaları benimseriz. Enerji, su ve malzeme kullanımını etkin bir şekilde yöneterek doğal kaynakları koruma çabalarımıza katkıda bulunuruz.

Enerji Verimliliği: Enerji verimliliğini artırmak için yenilikçi teknolojiler ve süreçler kullanırız. Karbon ayak izimizi azaltmak ve sera gazı emisyonlarını düşürmek için enerji tüketimini sürekli olarak izler ve optimize ederiz.

Çevre Dostu Ürünler ve Hizmetler: Müşterilerimize, çevre dostu ürünler ve hizmetler sunarak onların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluruz. Aynı zamanda, tedarikçilerimizle işbirliği yaparak çevresel açıdan sürdürülebilir ürünler ve malzemeler kullanmayı teşvik ederiz.

Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlarımızın çevre konularında bilgi ve farkındalığını artırmak için eğitim ve gelişim programları düzenleriz. Çalışanlarımızı, çevre dostu uygulamaları benimsemeye ve sürekli iyileştirme çabalarına katılmaya teşvik ederiz.

Paydaş İşbirliği: İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle işbirliği yaparak, sürdürülebilirlik ve çevre koruma alanında ortak hedefler belirleriz ve çalışmalarımızı birlikte yürütürüz.

Çevre politikamız, Aykartek’in değerlerine, misyonuna ve vizyonuna uyumlu bir şekilde oluşturulmuştur ve tüm iş süreçlerimize ve faaliyetlerimize rehberlik eder.